Jaké jsou možnosti při potížích se splácením hypotéky ?

Jaké jsou možnosti při potížích se splácením hypotéky ?

 Život někdy může člověka zaskočit a přinést nepředvídatelné situace, které ohrozí jeho finanční stabilitu.     Následně může být obtížné dostát svým závazkům vůči bance a splácet hypotéku.

 Existuje hned několik možností, jak tento stav řešit . Ty rozebereme v následujícím článku.

 

Jaké jsou příčiny problémů se splácením hypotéky?

Finanční stabilita je základem pro bezproblémové splácení hypotéky. Nicméně nepředvídatelné situace jako je  např. ztráta zaměstnání, nemoc, rozvod nebo nějaké neočekávané výdaje mohou finanční stabilitu narušit a způsobit problémy se splácením hypotéky. Je důležité rozpoznat signály finančních problémů co nejdříve, aby bylo možné přijmout vhodná opatření.

 

Přehodnocení svého rozpočtu 

Prvním krokem je podívat se na své příjmy a výdaje a zjistit, kde lze případně ušetřit. Možná bude potřeba omezit některé zbytné výdaje jako jsou káva, jídlo venku nebo předplatné služeb, které se plně nevyužívají. Patří zde i kontrola, zda se neplatí zbytečně vysoké poplatky mobilním operátorům či poskytovatelům internetu. Pokud ano, zkuste nalézt výhodnější tarif. Rovněž zde patří kontrola, zda se neplatí zbytečně vysoké úroky nebo poplatky za jiné půjčky, kreditní karty nebo účty. Pokud ano, zkuste je refinancovat nebo převést na lepší nabídku.

 

Hledání dalších zdrojů příjmu

Druhým krokem, který lze podniknout, je najít si další způsob, jak si vydělat či přivydělat. Může to být vedlejší práce, nabídka svých služeb online nebo využití svých dovedností či koníčků k vytvoření něčeho, co lze prodat. Také je možno zvážit pronájem části svého domu nebo sdílení nákladů s někým, kdo hledá ubytování. Tímto způsobem se dají zvýšit příjmy a snížit výdaje.

Komunikace s bankou je klíčová

Pokud se již klient ocitne v situaci, kdy skutečně hypotéku nemůže splácet, měl by se okamžitě obrátit na svou banku. Banky mají pro takové situace připravené postupy a mohou nabídnout různá řešení jako je odklad splátek, změna úrokové sazby, prodloužení doby splácení nebo dokonce změna podmínek hypotéky ( nicméně - tyto možnosti mohou mít i své nevýhody, jako jsou vyšší celkové náklady, záznam v registru dlužníků nebo pokuta za předčasné splacení ). Platí však, že otevřená a proaktivní komunikace s bankou může vést k pozitivnímu řešení. Banky obvykle preferují nalezení způsobu jak pokračovat ve splácení hypotéky, nežli přistupovat k exekuci.

Prodej části majetku

Je také možné prodat něco, co člověk nezbytně nepotřebuje nebo co má hodnotu. Mohou to být starší či staré věci, které se „válejí doma“, nebo nějaké cenné akcie, šperky, sbírky nebo umělecká díla. Prodejem těchto věcí lze získat nějaké peníze a použít je na splacení části hypotéky nebo na vytvoření nouzového fondu, který pomůže v případě dalších potíží.

Prodej nemovitosti – radikální ale účinné řešení

Prodej nemovitosti je radikální krok, ale v některých případech může být nejlepším řešením pro ulehčení od dluhového břemene. Je však důležité zvážit všechny možnosti a dlouhodobé dopady tohoto kroku. Prodej domu je významným rozhodnutím s dlouhodobými důsledky, je třeba jej tedy pořádně promyslet.

Závěr:

Jak je vidět, existuje několik způsobů, jak řešit problémy se splácením hypotéky. Nejdůležitější je  problém neignorovat a podniknout kroky k jeho řešení co nejdříve.

 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení